Thong Tin Berlin

* XIN QÚY VỊ MỞ Loa Âm Thanh để nghe - Please, Turn-ON Computer SPEAKERS 
Xin qúy vị kiên nhẫn chờ 1 tí ..
. Nếu chờ hơi lâu, xin nhấn vào nút F5 (trên đầu keyboard) để Refresh và Khởi Động!

Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Sacramento, California

Tượng Đức Mẹ khóc ở Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn

   
 
Virgin Mary Crying Blood ?
(CBS) SACRAMENTO, Calif., Nov. 29, 2005. Outside Sacramento, at the small Vietnamese Catholic Martyrs church, a statue of the Virgin Mary appears to be crying, reports The Early Show national correspondent Hattie Kauffman.

"Just the fact that it's coming from the eyes, and it's a red color like blood, I would say that there's a miracle either way," said Dave Leatherby, who visited the statue. "Even if there's a natural explanation, it's a sign."

  XEM VIDEO: TƯỢNG ĐỨC MẸ KHÓC MÁU MẮT


<< trở về đầu trang >>