Thông Tin Berlin

Tắm Máu en
V ại Tôn, bút hiệu Hoàng Phong Linh, là Sĩ Quan cấp Tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đ từng được biệt phái ngoại ngạch sang nhiều công vụ dân chính tại miền Nam trước năm 1975.
Vượt biển đến định cư tại Úc Châu năm 1976 và đ trở về lại quê hương để tham gia Kháng Chiến Phục Quốc nhưng bị sa cơ tháng 10. 1981 tại biên giới Lào Việt.
Vì cương quyết giữ vững lập trường không đầu hàng Cộng sản trong cuộc họp báo quốc tế ngày 13. 7. 1982 tại Hà Nội, Hoàng Phong linh đ bị CSVN biệt giam hơn 10 năm. ược tự do nhờ áp lực của Quốc Tế và trở lại Úc Châu ngày 11. 12. 1991.
Hiện vẫn đang tiếp tục dấn thân phục vụ L Tưởng Tự Do Dân Chủ cho quốc gia Việt Nam.

* Dưới ánh nắng mặt trời trẻn quả đất không có việc gì được coi là vĩnh viễn bí mật. Với thời gian, Sự Thật vẫn là Sự Thật.

* Nếu chúng ta đang sống trong những thế kỷ trước đây với sự u mê, lạc hậu và tàn bạo của Con Người, thì mọi hành vi chà đạp Nhân Quyền đều có thể được dễ dàng giải thích Nhưng vì lẽ tôi là nạn nhân và là chứng nhân của một chế độ lao tù khắc nghiệt nhất ở cuối thế kỷ 20 nầy, do chính những nguời cùng chung nòi giống gây ra cho cá nhân tôi và toàn thể dân tộc Việt Nam, nên tôi phải có bổn phận vạch trần Sự Thật đẫm máu trong cuốn bút k nầy, nhằm góp thêm tài liệu vào một giai đoạn lịch sữ thảm họa của cả quê hương đấ nước.

***

* Riêng tặng hương hồn cố chiến hữu Vũ Hoài và các chiến sĩ Phục Quốc đ hy sinh vì Tổ Quốc trên mọi trận tuyến và luôn cả trong lao tù Cộng sản Việt Nam.

* Thương gởi về chiến hữu Nguyễn Văn Lộc và gia đình yêu qu của tôi.


CHƯƠNG I
Băng Rừng Trở Lại Quê Hương

Chương 1 nầy là tập nhật k viết tại Mật Khu Kháng Chiến Lào Tự Do từ ngày 28. 4. 1981,đến chuyến đi đầu tiên qua địa bàn Kampuchia. Tôi gởi về hậu cứ cho Vũ ình Khoa để nhờ chuyển về cho gia đình tôi cất giữ làm tài liệu. ính kèm bản sao bức thư của Khoa gởi cho vợ tôi đề ngày 19. 6. 1981.
Sau khi được tự do, qua hơn 10 năm sống trong lao tù Cộng Sản Việt nam, gia đình trao lại cho tôi và tôi cho in nguyên bản vào cuốn bút k nầy, đánh dấu chặng đường đầu tiên Băng Rừng Trở Lại Quê Hương

 • Lời Cảm Tạ
 • Mật Khu Vùng Chiến Thuật Kháng Chiến Lào
 • Trên ường Về Quê Hương (1)
 • Trên ường Về Quê Hương (2)
 • Trên ường Về Quê Hương (3)

 • CHƯƠNG II
  Lên ường Lần Thứ Hai Và Sa Cơ

  Trong chuyến đi lần thứ hai này, bắt đầu từ ngày 9. 9. 1981, tôi có viết nhật k, nhưng khi bị sa cơ, Cộng sản VN đ tịch thu toàn bộ tài liệu của tôi. Bây giờ hồi tưởng lại và viết thành cuốn bút k này, kể từ lúc lên đường cho đến ngày trở về với tự do, sau hơn 10 năm sống trong xà lim biệt giam tại Hà Nội.

 • Trở Về Bangkok
 • N.C.T Là Ai
 • Một Vài Chuyện Huyền Bí Khó Tin Nhưng Có Thật
 • Vượt Sông Mékong
 • Mấy Lần Sut Chết
 • Sa Cơ (1)
 • Sa Cơ (2)
 • Anh Hùng Vũ ình Khoa, Bí Danh Vũ Hoài
 • Chiếc Khăn ắp Mặt Màu ỏ

 • CHƯƠNG III
  NHỮNG TRẬN ÒN TRA TẤN VÀ NHỮNG THÁNG ẦU TIÊN
  TRONG LAO TÙ CỘNG SẢN VIỆT NAM
 • Ba Ngày ầu Trong Lao Tù Lào Cộng
 • Trực Diện Với Kẻ Thù Cộng Sản Việt Nam
 • Thăng Long Hà Nội
 • Kỷ Thuật Hỏi Cung, Tra Tấn Của Công An Hà Nội Và Phương Pháp ánh Lừa Bọn Chúng

 • CHƯƠNG IV
  HỌP BÁO QUỐC TẾ
  NGÀY 13-7-1982 TẠI HÀ NỘI
 • Cuộc ấu Trí Gay Gắt trong Thời Gian Chuẩn Bị
 • Gặp Bộ Trưởng Nội Vụ Phạm Hùng
 • Thăm Công Trường Cầu Thăng Long Và Lăng Hồ Chí Minh
 • Họp Báo Quốc Tế Ngày 13-7-1982 Tại Hà Nội

 • CHƯƠNG V
  BỐN MƯƠI LĂM NGÀY CỰC HÌNH

  MƯỜI NĂM; MỘT THÁNG; MƯỜI BẢY NGÀY BỊ BIỆT GIAM
 • Bốn Mươi Lăm Ngày Cực Hình
 • Những Người Bạn Tù "Hàng Xóm"
 • Những Lần May Mắn
 • Hai Lần Tự Sát
 • Lm Thơ, Lm Hoa Giấy v Vẽ Tranh
 • Cán Bộ Cộng Sản Việt Nam
 • Tù Hỏa Lò
 • Những Tiếng Cười Ngạo Nghễ

 • CHƯƠNG KẾT
 • Tự Do

 • << trở về đầu trang >>